Photos of RAF Kai Tak [????-????] | Gwulo: Old Hong Kong

Photos of RAF Kai Tak [????-????]


For more information about this Place, please click the "View" button above.1930: 1930s Kowloon Bay and RAF Kai Tak from Ma Tau Kok1934: 1934 RAF Kai Tak1934: 1934 Kai Tak Airfield1934: 1934 Avro Cierva Autogyro1935: 1935 RAF Kai Tak1935: 1935 RAF Kai Tak1935: 1935 Kai Tak Airfield1938: RAF Hangar location in 19381945: 1945 Kai Tak1945: 1945 RAF Kai Tak1945: 1940s Spitfire at RAF Kai Tak1946: RAF Transport Command.jpg1946: Typhoon damage at Kai Tak airport (1)1946: Typhoon damage at Kai Tak airport (2)1946: Typhoon damage at Kai Tak airport (3)1948: American Aeroplane in Hong Kong1949: Col Ride Inspecting1949: 1949 BOAC Argonaut1950: Martin Amphibian at Kai Tak c19501950: Kai Tak billet.1950: Kai Tak hut 1351950: Kai Tak hut135 b.1950: 1950s RAF Kai Tak1950: RAF Hangar-postwar1951: 1950s RAF Kai Tak Air Raid Shelter1951: Kai Tak billet.1951: Kaitak1951: Kai Tak Nissens.1951: Kai Tak Nissens in the wet.1951: 1950s RAF Kai Tak Officer's Mess1952: HKAAF at Kai Tak1952: HKAAF at Kai Tak1952: HKAAF at Kai Tak1952: HKAAF at Kai Tak1953: 1953 Avro Lincoln at Kai Tak1953: Seaplane returning from Korea1953: 367 Signals Unit Kai Tak.1954: 1954 Dairy Farm Ice Cream Seller1954: Kai Tak airport area1954: 1954 Lion Rock from RAF Kai Tak1954: R.A.F. Avro York and Hastings Kai Tak.1954: 1954 RAF Kai Tak Main Entrance1954: 1954 RAF Kai Tak1954: Kai Tak pool Oct 54.1955: Kai Tak1955: 1950s Kwun Tong Road1955: 1950s Short Sunderland Flying Boat at RAF Kai Tak1957: Kai Tak RAF Hastings.1957: RAF Kai Tak Cricket Pitch1957: RAF Kai Tak1958: The R.A.F. Kai Tak cricket pavilion.1958: Kai Tak Swimming pool 11958: RAF Kai Tak swimming pool 19581958: RAF Signals Centre Transmitter site, Kai Tak 19581958: The R.A.F. Kai Tak cricket ground.1958: Landing at Kai Tak.j1958: RAF Signals Centre Transmitter site, Kai Tak 19581958: Membership card.1958: RAF Kai Tak swimming pool 19581958: RAF Signals Centre Transmitter site, Kai Tak 19581958: RAF Signals Centre Transmitter site, Kai Tak 19581958: Kai Tak Nissen huts.1958: RAF Kai Tak swimming pool 19581958: RAF Kai Tak swimming pool 19581958: RAF Signals Centre Transmitter site, Kai Tak 19581958: RAF Signals Centre Transmitter site, Kai Tak 19581958: RAF Kai Tak NAAFI 1958/91958: Aerial view of Kai Tak1959: US Dakota1959: Royal Navy Sea Hawks.1960: 1960 Kai Tak Aerial View1960: Arrival day Kai Tak Airport January 1960.1962: Kai Tak Tom and Hastings.1962: Hunter.1962: Kai Tak from Hastiings.1962: Kai Tak.1962: 1960s RAF Kai Tak1965: 1965 RAF Kai Tak1971: RAF Kai Tak swimming pool 19711974: 1974 RAF Kai Tak1974: 1974 RAF Kai Tak1975: 1970s RAF Kai Tak1977: Flying Doctor Trip. RAF Kai Tak. 24:12:1977 (1).jpeg1998: Former RAF Headquarters building-Kai Tak-1998-003