Holland-China Trading Company: 1903 trade mark registration

Fri, 06/14/2019 - 14:40

Charles Gesner van der Voort had started his career in Rotterdam, at Holland-China Trading Company (HCHC). In 1938, he went to Shanghai for the firm. The Japanese interned him, and most other Dutch nationals, from 1943-45. In camp, he met his wife Nancy and they married after the war. After a leave in The Netherlands, they returned to the Orient, where Charles continued to work for HCHC in Hong Kong.

Royal Dutch Library has a great site for retrieving printed matter, especially newspapers. Several registrations of trade marks were found in Nederlandse staatscourant (Dutch State Gazette), accompanied by a drawing of the trade mark (Delpher.nl).

The caption reads:
"17834
Naam van den inzender:
Holland-China Handelscompagnie, te Rotterdam.
Soort der waren:
Geweven goederen.
Dagteekening waaronder de inschrijving heeft plaats gehad: 
8 October 1903.
Het merk stelt voor negen Chineesche meisjes. Op den voorgrond links staat eene kleine tafel, waarop een kommetje en waaromheen vier meisjes in verschillende houdingen zijn geschaard. Meer op den achtergrond links staan twee meisjes, waarvan de een de rechterhand opheft en de tweede met de linkerhand een waaier achter het hoofd houdt. Rechts meer op den voorgrond staan twee meisjes, ieder met een waaier in de rechterhand, terwijl achter hen een meisje, slechts gedeeltelijk zichtbaar met een opgeheven waaier, een trapje afdaalt. In het midden staat een boom, waarachter eenige rotsblokken opgestapeld liggen, terwijl op den voorgrond eveneens een stuk rots, zoomede een gedeelte van eenen bloeienden struik zichtbaar zijn. Het geheel wordt omgeven door eenen eenvoudig gedecoreerden rand, waarin, aan de bovenzijde, een vak met drie Chineesche letterteekens."

One of the main trade products of Holland-China Trading Company, at least in the early years, was clothing and fabrics, produced in the Eastern part of the Netherlands, Twente. 

Courtesy Koninklijke Bibliotheek (Royal Dutch Library), Nederlandsche staatscourant, 1 June 1899

Date picture taken
2 Nov 1903