Holland-China Trading Company: 1904 trade mark registration

Sat, 06/08/2019 - 15:38

Charles Gesner van der Voort had started his career in Rotterdam, at Holland-China Trading Company (HCHC). In 1938, he went to Shanghai for the firm. The Japanese interned him, and most other Dutch nationals, from 1943-45. In camp, he met his wife Nancy and they married after the war. After a leave in The Netherlands, they returned to the Orient, where Charles continued to work for HCHC in Hong Kong.

Royal Dutch Library has a great site for retrieving printed matter, especially newspapers. Several registrations of trade marks were found in Nederlandse staatscourant (Dutch State Gazette), accompanied by a drawing of the trade mark (Delpher.nl).

The caption reads:
"18643
Naam van den inzender:
De Holland-China Handelscompagnie, te Rotterdam. 
Soort der waren:
Verfstoffen, chemische producten en alle soorten katoenen goederen. 
Dagteekening waaronder de inschrijving heeft plaats gehad:
2 juli 1904
Beschrijving:
Het merk stelt voor een ouden man, met kalen schedel, langen witten baard, witte knevel en wenkbrauwen. In gebogen houding, het gezicht naar voren gekeerd, houdt hij een bord voor zich uit. De man is in wijde kleederen gehuld, die op den grond en zijne voeten afhangen. Alleen de punten van zijn schoeisel zijn zichtbaar. Boven de figuur staan in boogvorm de woorden: Holland-China Trading Co. Juist daaronder twee Chineesche letterteekens en onder de figuur de woorden: Dutch Color and Chemical Works Ltd in rechte lijn, terwijl het geheel omgeven is door een eenvoudigen rechthoekigen rand. "

Courtesy Koninklijke Bibliotheek (Royal Dutch Library), Nederlandsche staatscourant, 1 August 1904

Date picture taken
1 Aug 1904

Comments

Google Books shows part of a book with a Hong Kong trade registration, not the registrations itself unfortunately:
"The Hongkong Government Gazette, 1919, Volume 65. Application for Registration of a Trade Mark. Notice is hereby given that the Holland-China Trading Company, of Victoria, in the Colony of Hongkong, Importers & Exporters and General Merchants, have on the 21st day of October, 1918, applied for the registration in Hongkong, in conjunction with their mark No. 118.. of 190.., in the Register of Trade Marks, of the following Trade Mark: - "

Can you please help me find this trade registration?

Kind regards,

Pieter