Michael Rogge video: "Sunrise in HONG KONG 1953" | Gwulo: Old Hong Kong

Michael Rogge video: "Sunrise in HONG KONG 1953"

Forum: