View of Sai Ying Pun | Gwulo: Old Hong Kong

View of Sai Ying Pun

View of Sai Ying Pun
Authors: 

The view of Sai Ying Pun taken from 22nd floor of a flat of Evergreen Tower, Western Garden.