Photos of Kai Tak Tunnel (formerly Airport Tunnel) [1982- ] | Gwulo: Old Hong Kong

Photos of Kai Tak Tunnel (formerly Airport Tunnel) [1982- ]


For more information about this Place, please click the "View" button above.



1975: 1975 Kai Tak Runway



2011: Kai Tak Tunnel Western Entrance



: kai tak 2.jpg