Apleichau to Aberdeen Kai To (街渡) Pier to Aberdeen [????- ] | Gwulo: Old Hong Kong

Apleichau to Aberdeen Kai To (街渡) Pier to Aberdeen [????- ]

Photos that show this place

1960
1960