Aberdeen Kai To (街渡) Pier to Apleichau (East) [????- ] | Gwulo: Old Hong Kong

Aberdeen Kai To (街渡) Pier to Apleichau (East) [????- ]

Photos that show this place

1970