Aberdeen Kai To (街渡) Pier to Apleichau (West) [????- ] | Gwulo: Old Hong Kong

Aberdeen Kai To (街渡) Pier to Apleichau (West) [????- ]