Sai Wan Ho Kai To (街渡) pier (to and from Lei Yue Mun) [????- ] | Gwulo: Old Hong Kong

Sai Wan Ho Kai To (街渡) pier (to and from Lei Yue Mun) [????- ]