DBS Students p 157 | Gwulo: Old Hong Kong

DBS Students p 157

Primary tabs

DBS Students p 157

1888

Choy Wnu-chfi
Shan Tin-yau
U11 Kin-hing
Sinnott, Percy Wm. P.
Wong So
Nye Shek-hung
Tik Hung-shau
Chan Kom—shau
Ch’ an Kwok-tin.
Kwan Kau
Muller, Ashing
Cheng Tin-sik
Lau Yuk-su
Benning, George
Chew Wah
Chew Hing-wall
Khoon Chom
Kwan Hing
N g Kii
Tang Shing
Tsoi Kam Kwong
Tse Po-hay
Pong U-pat
Ch’an Yau-ya
Yenng Chi Chin
Wong Fuk

' Martinez, Izidoro
Chung Yeu—nam
Wong Tak-wong
White, J as. Sinclair
Lai Kam-fat- (Lay Kam-Fat)
Zwarg, Hermann R. C.
Kemp, James Robert '

1889
Lo Kwai-kun
Mackie, Alfred John
Wong Wan—leung
Wong Wan-on
Wong Yung
Ch’an Kwai
Leung, Wesley G. P.
Sz Kun-ying
Kong Ying-puj
.Wong K’i-chan
Leung Tan-fong
Chan Iu—wah

-----------------------------

Ho III-sun" .
Cheung Shau-ming
Lam Tin-loi

Ng‘ 'Siu-tong

Ch’an Leung-mo
Gidley, Sydney
Stavers, John Willis
Fung Hok-lam
Ch’an Cho-ying

Ip Ho-po

Tang Shing

Au Wing-yuk
Wong Foug-tsz

Li Cheung

Chfi Yung-yfi

Tai N am—ying

Shit Wing-ip
Burns, William
Toller, William
Chea Sun-pan
Chea Sun-tun
Wong Shing-chau
Wong Man-chin
Ch’an Un—ching
Ng Kain-£11k

Sin Chiu

Peterson, Thomas
MoBreen, George
Kwok Shfi-shan

Li Tsz-kat

Lau Hon-sun
Blowey, Albert Geo.
Tan Mali-soon
Man Wai-fu

Sebri ght, William
'Sebright, Albert
Wilnau, Philip .
Bono, Victor Emile
Li U-chow

Ch’an Ki

Ch’an Chfin

Ch’an Chin

Fang Tab-shing-
Thomas Cook
Wong Sag-lin
Hastings, Harry
Brandt, Fred. Peter
Rapp, Christian