1936 Tai Long Wan | Gwulo: Old Hong Kong

1936 Tai Long Wan

Primary tabs

1936 Tai Long Wan
Authors: 

Map dated 1936. Note Tai Long Tsui or Fung Head near Tai Long Wan

Date picture taken (may be approximate): 
Wednesday, January 1, 1936