Photos tagged "Tung Chung" | Gwulo: Old Hong Kong

Photos tagged "Tung Chung"
Landing at Tung Chung1981 - Tung Chung Fort1981 - Tung Chung Fort1981 - Tung Chung Fort1981 - Tung Chung Fort1981 - Tung Chung Fort1981 - Tung Chung1990 - view to Tung Chung from Ngong Ping1990 - Tung Chung1990 - Tung Chung Fort1990 - Tung Chung Fort1990 - Tung Chung1990 - Tung Chung Fort1990 - view from Tung Chung Fort1990 - view to Tung Chung from Ngong Ping1990 - Tung Chung1990 - Tung Chung FortDSCF2702a.JPG
Subscribe to Photos tagged "Tung Chung"