Ha Tsuen | Gwulo: Old Hong Kong

Ha Tsuen

Ha Tsuen

The Ha Tsuen Plain...photo taken in early 1976.

Date picture taken (may be approximate): 
Thursday, January 1, 1976
Connections: